การสมัครเข้าศึกษา

สํานักงานวิเทศสัมพันธ์จะคอยให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาในทุกทางที่เป็นไปได้ อาทิเช่น การให้ความช่วยเหลือก่อนเดินทางมาถึง เช่น การวางแผนโปรแกรม ความช่วยเหลือเรื่องข้อกำหนดด้านศักยภาพทางภาษาอังกฤษ ความช่วยเหลือเรื่องบ้านพัก และอื่นๆ อีกมากมาย ตลอดจนความช่วยเหลือหลังการเดินทางมาถึง

สมัครวันนี้ คำถาม
Decorative icon

อัตราค่าเล่าเรียน

นักศึกษาต่างชาติสามารถคาดหวังที่จะได้รับอัตราค่าเล่าเรียนเทียบเท่ากับนักศึกษาภายในประเทศ ทางมหาวิทยาลัย National University เล็งเห็นถึงคุณค่าในระบบการศึกษาแบบ 4 ภาคเรียน ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการนับหน่วยกิตหลักสูตร โดยหลักสูตร 4.5 ภาคเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจะมีอัตราค่าเล่าเรียน 1,665 หรือ 370 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหน่วยกิต ในขณะที่หลักสูตร 4.5 ภาคเรียนสำหรับนักศึกษาปริญญาโทมีอัตราค่าเล่าเรียน 1,935 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 430 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหน่วยกิต โดยมีค่าธรรมเนียมในก


โปรแกรมมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัย National University เป็นการสนับสนุนและขยายขอบเขตความตั้งใจของทางมหาวิทยาลัยที่ต้องการสร้างความสำเร็จและความหลากหลายขึ้นในกลุ่มนักศึกษา โดยทางมหาวิทยาลัยจะมอบทุนการศึกษาตามคุณความดี อาทิเช่น ทุนวิชาการและความเป็นผู้นำ เรียนรู้เพิ่มเติมและสมัคร

มหาวิทยาลัย National University มักเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่โอนย้ายมาจากวิทยาลัยชุมชนในประเทศสหรัฐฯ เนื่องจากสามารถโอนหน่วยกิตได้ง่ายกว่า โดยทางมหาวิทยาลัยมีข้อตกลงในการส่งต่อนักศึกษาร่วมกับวิทยาลัยชุมชนเกือบทั้งหมดในรัฐแคลิฟอร์เนีย รวมถึงวิทยาลัยที่ผ่านการรับรองในภูมิภาคต่างๆ อีกมากมายตลอดทั้งประเทศ เพื่อให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชุมชนที่ผ่านคุณสมบัติสามารถสมัครเข้าศึกษาที่นี่ได้

เราคาดคะเนว่าอัตราค่าประกันสุขภาพตลอด 1 ปีเต็มจะอยู่ที่ประมาณ 700-1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ครอบคลุมบุคคลเดียว) โดยนักศึกษาจะต้องแสดงหลักฐานประกอบการประกันสุขภาพก่อนเข้าชั้นเรียนวันแรก

ที่พักแบบโฮมสเตย์เป็นทางเลือกที่ทางมหาวิทยาลัยแนะนำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาต่างชาติซึ่งเดินทางมาเยือนอเมริกาเป็นครั้งแรก ตลอดจนผู้ที่ต้องการสัมผัสวิถีชีวิตของชาวอเมริกันแบบแท้ๆ ผ่านการพักอาศัยในบ้านของครอบครัวโฮสต์ โดยนักศึกษาอาจได้ห้องตกแต่งเป็นของตัวเองหรือแชร์ห้องร่วมกับสมาชิกในบ้าน มีอาหารให้ 2+ มื้อต่อวัน มีห้องน้ำรวมหรือส่วนตัว สามารถใช้โทรศัพท์ในบ้านได้ และละแวกบ้านมีการตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยและความปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยโดยค่าบริการจะอยู่ที่ประมาณ 900 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน

วิธีการสมัคร


นักศึกษาปริญญาตรีต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมเกรด 12 หรือเทียบเท่า ด้วยคะแนน GPA ขั้นต่ำ 2.0 และแนะนำให้สอบ ACT/SAT โดยในส่วนของนักศึกษาปริญญาโท ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปีหรือเทียบเท่า ด้วยคะแนน GPA ขั้นต่ำ 2.5 หรือสำเร็จการศึกษาในโปรแกรมเตรียมความพร้อม Foreign Credential Bridge program จากมหาวิทยาลัย National University และมีหลักฐานยืนยันศักยภาพทางภาษาอังกฤษ


นักศึกษาอาจใช้ผลการสอบหนึ่งใดต่อไปนี้เป็นหลักฐานยืนยันศักยภาพทางภาษาอังกฤษ:

 1. ได้คะแนน TOEFL 70 (IBT) สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี และ 79 (IBT) สำหรับนักศึกษาปริญญาโท
 2. ได้คะแนน IELTS ขั้นต่ำ 5.5 โดยไม่มีช่วงใดต่ำกว่า 5 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี และขั้นต่ำ 6 โดยไม่มีช่วงใดต่ำกว่านี้สำหรับนักศึกษาปริญญาโท
 3. จบหลักสูตร DAAD ด้วยระดับ A หรือ B หรือรวมกันระหว่างระดับ A และ B ทั้งในนักศึกษาปริญญาตรีหรือนักศึกษาปริญญาโท
 4. ได้คะแนน 5 จากการทดสอบวัดระดับศักยภาพทางภาษาอังกฤษระหว่างประเทศ (iTEP)
 5. มีประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษระดับเชี่ยวชาญ (Certificate of Proficiency in English ) โดยได้เกรด C ขึ้นไป
 6. มีประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษขั้นสูง (Certificate of Advanced English) โดยได้เกรด C ขึ้นไป
 7. สำเร็จหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษระดับเข้มข้นที่ผ่านการรับรอง

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ทุกเมื่อ โดยบางโปรแกรมอาจมีการกำหนดวันเริ่มภาคเรียนไว้แล้ว และนักศึกษาต้องยื่นใบสมัครภายในวันที่กำหนด กรุณาติดต่อผู้ให้คำปรึกษาด้านการสมัครเรียนสำหรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับกำหนดการสิ้นสุดวันรับสมัครนี้โดยนักศึกษาควรยื่นสมัครอย่างน้อย 2-4 เดือนก่อนวันเริ่มต้นภาคเรียนในสาขาวิชาที่ต้องการ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอสำหรับการยื่นขอวีซ่า F-1

มีตลอดทั้งปี โดยโปรแกรมส่วนใหญ่จะมีการเริ่มชั้นเรียนใหม่ในทุกๆ เดือน ในขณะที่บางโปรแกรมอาจเปิดสอนเพียงปีละ 2 ครั้ง

สำนักงานจัดการหลักสูตรนานาชาติที่มหาวิทยาลัย National University จะคอยให้คำแนะนำเรื่องการย้ายถิ่นฐานแก่นักศึกษาเพื่อดูแลเรื่องสถานะทางกฎหมาย ทางเราสามารถให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมในส่วนของสถานะผู้อยู่ชั่วคราวสำหรับนักศึกษาที่ได้วีซ่า F-1 ตลอดจนข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนังสือเดินทาง แบบฟอร์ม I-94 (การลงตราเข้าประเทศ) และเอกสารการย้ายถิ่นฐานที่เกี่ยวข้อง (วีซ่า, I-20, EAD และ I-797)

มหาวิทยาลัย National University เปิดให้ชำระเงินระหว่างประเทศผ่านระบบชำระเงินที่ให้บริการโดย Flywire ระบบนี้จะช่วยให้คุณประหยัดค่าธรรมเนียมธนาคารและอัตราแลกเปลี่ยน ตลอดจนช่วยให้คุณติดตามการชำระเงินออนไลน์ของคุณได้ตั้งแต่ต้นจนจบ ระบบนี้ใช้เพื่อ:

 • ดำเนินการ ติดตาม และยืนยันการชำระเงินระหว่างประเทศผ่านระบบออนไลน์
 • เลือกรูปแบบการชำระเงินจากประเทศพำนักอาศัยของคุณ
 • ติดต่อฝ่ายสนับสนุนบริการลูกค้าของ Flywire ที่ให้บริการหลายภาษาได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

วิธีการชำระเงินระหว่างประเทศให้ NU ผ่าน Flywire:

 1. ไปที่nu.flywire.com
 2. เลือกประเทศต้นทางของคุณและวิธีการชำระเงินที่ต้องการ
 3. รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการทำการชำระเงินให้เสร็จสิ้น
 4. ระบุรายละเอียดการชำระเงินของคุณและรับการยืนยันการชำระเงินของคุณ
 5. ติดตามการชำระเงินออนไลน์ของคุณผ่านแดชบอร์ดของ Flywire

ข้อมูลฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ Flywire:

 • หมายเลขโทรฟรีในสหรัฐอเมริกา1-800-346-9252
 • อีเมล:Support@flywire.com
 • ใช้บริการ Live Chat ในเว็บไซต์ Flywire ที่ flywire.com/help เพื่อติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าที่ให้บริการหลายภาษาโดยเฉพาะ

เอกสารดาวน์โหลดที่เกี่ยวข้อง:
การเตรียมวีซ่า